МОДЕЛИРАНЕ

Светът се състои от добри и зли,
моделиращи живота по свой образ
и подобие. Така ще продължи докато
животът реши кой ще победи накрая...

Категория: