ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Както има различна пигментация,
така има различна организация,
комуникация и интеграция, това е
една природна диверсификация,
изграждаща всяка цивилизация...

Категория: