Недей...

Недей унива,
че не ти отива, а
и че не бива...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Недей унива,
че не бива и никак
не ти отива...

Pages