СВЕТОВЕ

Вътрешният и външният свят са свързани. Можем да
градим вътрешния свят дори при разрушен външен, но
не можем да градим външния при разрушен вътрешен.
Щастието е съществуване и изграждане на вътрешния
и външния свят едновременно и хармонично...

Категория: