НАРОДНИЯТ БУДИТЕЛ

себе си дава
и в даване всички и
днес насърчава

Категория: