СТАРИТЕ ОБУВКИ

Обувките стари навярно,
които ни служиха вярно,
макар че сега са ненужни,
остават до края задружни...

Категория: