МАЦАТА

Защо на котката
не дават рибката?
Защото мацата
не лови мишката...

Категория: