Най знае...

Само народ, бил
най задълго под чужди
робства, най знае

що е то страдание
и що - състрадание...

Категория:

Comments

Така е, най-знае, rhymefan! Затова други спасява...
Но ако не забравяме детското състрадание, може би
няма да има и толкова ненужно човешко страдание...

Pages