Пò...

на везната за
вселени пò тежи от
всички тях стихът

..........................................

На везната за
вселени пò тежиш от
тях - ти, стих! О, стих!

Категория: