Защото ти...

Любовта не те
злепостави, защото
ти я сподави...

.........................................

Любовта не те
изостави, защото
ти я възслави!...

Категория: