Когато си щастлив...

Не усещаш ли,
когато си щастлив, че
БОГ е милостив?!...

Категория: