Сиреч

мраз - свръх този при
абсолютната нула -
сиреч нелюбов

...........................................

Мраз, смразяващ и
абсолютната нула -
сиреч нелюбов...

Категория:

Comments

Абсолютно точно космично
определение, rhymefan!
/по rhymefan/
Космичен студ под
абсолютната нула
е омразата...

Pages