Разхубавява се...

Разхубавява
се душа, когато на
сгрешил прощава!...

Категория: