В женски род...

може би в женски
род щастието ще да
е щастливинà

..................................................

В женски род ще да
е щастието - дар от 
БОГ - щастливинà,

защото и живота
сътворява го жена!...

Категория: