Извор

на душевността
в основата е вечен
извор любовта

Категория: