Небесна вис

в среда зловеща
поглед към небесна вис
за БОГ подсеща

Категория: