От живота

нека бъде от
живота неотменна
част - щастието

Категория: