По „Бог дава, но в кошара не вкарва.“

„Дай, Боже!“ - казват
и Бог дава, ала не
вкарва в кошара...

Категория: