По „Снежната царица“ от Ханс Кристиан Андерсен

сърцето сякаш
вледенено - явно от
любов ранено

Категория:

Comments

Сърце ранено
да бъде може само
с любов спасено...

По Angel Popov -

„Сърце ранено
да бъде може само
с любов спасено...“ :

може да бъде
ранено сърце сàмо
с обич спасено

Pages