ЕПИТАФИЯ

Беше спортист,
беше летец,
беше моряк
и стана чиляк!

Категория:

Comments

тази единна
духовност е сила и
нека окриля

Благодаря, rhymefan! Трудно се става
и отстоява да бъдем добри чиляци.
Но това най-много си заслужава...

Pages