Римувани четири ямба и четири хорея в рамки на хайкà

Ако се следва
пътеводната звезда,
се и напредва...

И се напредва,
ако пътеводната
звезда се следва...

Ако звездата
пътеводна следва се,
се и напредва...

И се напредва,
пътеводната звезда
ако се следва...

...............................................

Пътеводната
звезда ако се следва,
и напредва се...

И напредва се,
звездата пътеводна
ако следва се...

Пътеводната
звезда и ако следва
се, напредва се...

Ако следва се
звездата пътеводна,
и напредва се...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Най се напредва
пътеводната звезда
ако се следва...

Човек напредва
пътеводната звезда
когато следва...

За да напредва
пътеводната звезда
корабът следва...

Pages