Беда...

и почнаха да
се повтарят римите
и да не парят

.........................................

Рими, почнахте
да се повтаряте и
да не пàрите...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Римите
повтарящи,
са въглени
непарещи...

Pages