Понесе

и ЛЮБОВТА СЕ
понесе на плещите
на щастието

.....................................

и СЕ понесе
ЛЮБОВТА на плѐщите
на щастието

Категория: