ИНФЕКЦИИ

Народът боледува,
но вечно надживява
поредната инфекция
от нечия перфекция...

Категория: