С нов

да не наказва
с нов потоп - на БОГ - дъга
след дъжд напомня

.........................................................

с нов потоп да не
наказва БОГ - напомня
МУ дъга след дъжд

Категория: