ПРИКАЗКА

"Аз съм силна!" -
казва Кривдата.
"Аз съм божествена!" -
казва Правдата...

Категория: