СУРВАКАРИ

Заобикалят сурвакари
на богатите палатите
зарад високите дувари...

Категория: