Вариации на тема „дъга“

дъга след дъжд на
БОГ напомня - нов потоп
да не настъпва

на БОГ дъга след
дъжд напомня - нов потоп
да не настъпва

да не настъпва
нов потоп - дъга след дъжд
на БОГ напомня

да не настъпва
нов потоп - на БОГ дъга
след дъжд напомня

Категория: