Акростепенуване

Сърчице!
Сърце!
Сърчѝще!
Разтуптявай!

Категория: