ПРИЯТЕЛСТВО

Приятелството
скъпо струва,
но е безценно...

Категория: