СВЕТ`ЕНА ВОДА

При все че са
краката на лъжата
къси,

СВЕТ`ЕНА ги
ВОДА... защо ли пак
поръси?!...

Категория: