ЛЮБОВ, недей...

ЛЮБОВ, омраза
ли ТЕ наранѝ - та на
тъга си сѝта?...

ЛЮБОВ, омраза
ли ТЕ наскърбѝ - та си
за ОБИЧ скрита?...

ЛЮБОВ, недей СЕ
на омраза вдава... и
опечалява!...

ЛЮБОВ, омраза
се чрез ТЕБ стопява!... ТИ -
превеличава!!!

Категория: