ИЗКУШЕНИЯ

Мамонът все ни изкушава
с богатство, власт и слава
и рядко някой отстоява...

Категория: