ЧОВЕКЪТ

Божествен е
човекът,
ако е човек...

Категория: