Римуван „ямб-хорей-преход до безкрай в хайку-рамки“ на тема „МИРОГЛЕД“

Парѝте ако
мироглед са, са безчет
от тях бедѝте...

Мироглед ако
парѝте сà, бедѝте
са от тях безчет...

Ако парѝте
мироглед са, са от тях
безчет бедѝте...

Ако мироглед
парѝте сà, бедѝте
са от тях безчет...

Парѝте ако
мироглед са, са от тях
безчет бедѝте...

Мироглед ако
парѝте сà , безчет от
тях бедѝте сà*...

..................................................................................................

(*и т.н. - от начало до край и пак, и пак и т.н.)

Категория: