СЛОВА И ДЕЛА

По-добре запъване в словата,
отколкото спъване в делата...

Категория: