РАЗЦЪФВАНЕ

- Ще цъфнат, дядо,
някога налъмите...
- Разцъфват, чедо,
винаги салкъмите.

Категория: