ОГОРЧЍТЕЛНО-НАСЪРЧЍТЕЛНО...

рабòти се по
двадесет и пет чàса
в денонощие

и как тогава стихът
да ѝма надмощие

.....................................

рабòти се по
двадесет и пет èри
в денонощие

и как тогава стихът
да няма надмощие

Категория: