СВОБОДА НА СЛОВОТО

Недемократично е отнемане,
както и псуване със словото...

Категория: