Опит за инверсия на тема „чувстваш“

Заобикаля
се, когото чувстваш, че
ще те окаля...

...........................................

Когото чувстваш,
че ще те окаля, се
заобикаля...

Категория:

Comments

Мъдър съвет, rhymefan!
Душици-локви,
за да не те окалят,
се обикалят...

Pages