По завета на Кубрат чрез снопа стрелѝ

имаме нужда -
години светлинни -
да бъдем единни

Категория:

Comments

/по rhymefan/
КУБРАТОВ ЗАВЕТ
Чеда мои, свидни,
в годините бъдни
бъдете единни!

По Angel Popov -

„КУБРАТОВ ЗАВЕТ
Чеда мои, свидни,
в годините бъдни
бъдете единни!“ :

Чеда мои свидни,
бъдете единни
в годините идни!

Благодаря за малкото, но точно
на място допълнение, rhymefan!

Pages