ПЕСЕНТА НА МУЗИТЕ

духовността е -
по настилка ледена -
на проходилка

Категория: