Eine Deutschlehrerin-(Една учителка по немски език), Стоян Минев, превод от немски език

Unsre Deutschlehrerin, Dagmar,
War zu uns sehr streng.
Unsre Bindung mit dem Deutschen
Ist deshalb so eng!

Unsre Deutschlehrerin, Dagmar,
Goß uns deutsches Blut -
So viel einst, daß nach der Trennung
von ihr uns weh tut...

Liebe Deutschlehrerin, Dagmar,
Nach wie vor sei streng,
Damit jeder Deiner Schüler
Gutes an Dich denk'!

извор:

http://cffaust.de/wp-content/uploads/2017/01/Frankfurter-Bibliothek-e148...

стр. 268

......................................................................................................................................................

дословен превод:

Нашата учителка по немски език - Дàгмар,
бе(ше) спрямо нас много строга.
Нашата връзка с немския език
е затова толкова неразривна*!

Нашата учителка по немски език - Дàгмар,
ни вля немска кръв - толкова много някога,
че след раздялата ни с нея (с Дàгмар)
нас ни болѝ...

Мила учителко по немски език - Дàгмар,
както предѝ така и сега бъдѝ строга,
за да мисли всеки от твоите ученици
(с) добро за тебе!

(дословно е изписано - „тясна*“)

.......................................................................................................................................................

опит за римуван превод:

Учителката ни по немски - Дàгмар,
към нас бе твърде строга.
Затуй и връзката ни с немския е
все още неразрѝвна - толкоз много!

Учителката ни по немски - Дàгмар,
ни немска кръв прèвля, така че
подир „Довиждането“ наше с Дàгмар
болѝ го всекиго и му се плаче.

Учителко по немски - мила Дàгмар,
бъдѝ както предѝ - и занапред - тъй строга,
така че всеки ученик ДОБРО за теб да мисли
и си споделя винаги по теб възтòрга!

Категория:

Comments

Прекрасни стихове за строгата любима учителка!
По някаква случайност и нашият клас имаше една
такава учителка по немски в гимназията. Запомнил
съм една нейна сентенция, която по-късно разбрах:
"Най-добрата жена е по-добра от най-добрия мъж,
но най-лошата жена е по-лоша от най-лошия мъж"...

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за пореден път!

Молитвено искрено благодаря на тази учителка.
Римата е прашинка спрямо стореното от нея за плеяди випуски в нашата гимназия.

Още веднъж благодаря!

Pages