КРИВОСЪДИЕ

Важна е парата,
която получават,
а не правата,
които защитават...

Категория: