СВЕТЛИ ДУШИ

Най-ярките души
дълго не пламтят,
но вечно блестят...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„СВЕТЛИ ДУШИ

Най-ярките души
дълго не пламтят,
но вечно блестят...“ :

Дълго не пламтят
най-ярките душѝ, но
вечно (ще) блестят!...

Pages