ВСИЧКИ СВЕТОВЕ

„Всички светове -
сплотени с ОБИЧ в хайку!“ -
ЛЮБОВТА зове...

„Всички светове -
сплотени с ОБИЧ в тебе!“ -
ЛЮБОВТА зове...

„Всички светове -
сплотени с ОБИЧ вечна!“ -
ЛЮБОВТА зове...

Категория:

Comments

/По rhymefan/
"Всички светове,
сплотявайте се с обич!" -
Любовта зове...

друга редакция:

„Всички светове -
сплотени в хайку - с ОБИЧ!“ -
ЛЮБОВТА зове...

„Всички светове -
побратимени с ОБИЧ!“ -
ЛЮБОВТА зове...

„Всички светове -
обединени с ОБИЧ!“ -
ЛЮБОВТА зове...

...................................................................

„Всички светове -
нетленни в тебе - с ОБИЧ!“ -
ЛЮБОВТА зове...

Pages