ДРЕХИТЕ

Дрехите представят човека,
затова човек сменя дрехите,
а не мислите...

Категория: