ПРИЛИКИ

Политик и политика
са си лика и прилика.

Категория: