ОВЦЕ И ВЪЛЦИ /басня/

Овцете умеят
само да блеят,
а вълците могат
да ги загробят.

Категория: