* * *

светът около
алената роза се
върти неспирно

.....................................

Светът неспирно
се върти около теб,
червена розо!

Категория: